Chat với chúng tôi
Mã SP CCS
Giá bán Liên hệ
Cáp điện cao su có lỏi bố - cáp điện chuyên dụng cho cẩu, vận thăng,...
CÁP 2x1.5 CÁP 3x70
CÁP 2x2.5 CÁP 5x6
CÁP 3x1.5 CÁP 3x2.5+1x1.5
CÁP 3x2.5 CÁP 3x4+1x2.5
CÁP 3x4 CÁP 3x6+1x4
CÁP 3x6 CÁP 3x10+1x6
CÁP 4x1.5 CÁP 3x16+1x10
CÁP 3x10 CÁP 3x25+1x16
CÁP 3x16 CÁP 3x35+1x16
CÁP 3x25 CÁP 3x50+1x25
CÁP 3x35 CÁP 3x70+1x35
CÁP 3X50 CÁP 3x95+1x35

Bình luận & chia sẽ

Đang tải bình luận,....

Sản phẩm đã xem