Chat với chúng tôi
Mã SP ABF
Giá bán Liên hệ
Máng đèn Batten T5 AC-COMET. Bao gồm ballast điện tử T5, chưa bao gồm bóng
ABF114 1 bóng 0.6m
ABF121 1 bóng 21W
ABF128  1 bóng 1.2m
ABF214  2 bóng 0.6m
ABF221 2 bóng 21W
ABF228 2 bóng 1.2m
Máng đèn Batten T5 AC-COMET. Bao gồm ballast điện tử T5, chưa bao gồm bóng
ABF114 1 bóng 0.6m
ABF121 1 bóng 21W
ABF128  1 bóng 1.2m
ABF214  2 bóng 0.6m
ABF221 2 bóng 21W
ABF228 2 bóng 1.2m

Bình luận & chia sẽ

Đang tải bình luận,....

Xem thêm

Trang

Sản phẩm đã xem