Chat với chúng tôi
Mã SP ALVS
Giá bán Liên hệ
Máng đèn V-Shape T8 AC-COMET. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W) 
ALVS118, 1 bóng 0.6m
ALVS136, 1 bóng 1.2m
ALVS218,  2 bóng 0.6m
ALVS236,  2 bóng 1.2m
ALVS136/WG, 1 bóng 1.2m
ALVS236/WG   2 bóng 1.2m
Máng đèn V-Shape T8 AC-COMET. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W) 
ALVS118, 1 bóng 0.6m
ALVS136, 1 bóng 1.2m
ALVS218,  2 bóng 0.6m
ALVS236,  2 bóng 1.2m
ALVS136/WG, 1 bóng 1.2m
ALVS236/WG   2 bóng 1.2m

Bình luận & chia sẽ

Đang tải bình luận,....

Xem thêm

Trang

Sản phẩm đã xem