Chat với chúng tôi
Mã SP RFF
Giá bán Liên hệ
Máng đèn tán quang dùng cho khung trần chìm. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W)
RFF118/E 1 bóng 0.6m
RFF136/E 1 bóng 1.2m
RFF218/E 2 bóng 0.6m
RFF236/E 2 bóng 1.2m
RFF318/E 3 bóng 0.6m
RFF336/E 3 bóng 1.2m
RFF418/E 4 bóng 0.6m
RFF436/E 4 bóng 1.2m
Máng đèn tán quang dùng cho khung trần chìm. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W)
RFF118/E 1 bóng 0.6m
RFF136/E 1 bóng 1.2m
RFF218/E 2 bóng 0.6m
RFF236/E 2 bóng 1.2m
RFF318/E 3 bóng 0.6m
RFF336/E 3 bóng 1.2m
RFF418/E 4 bóng 0.6m
RFF436/E 4 bóng 1.2m

Bình luận & chia sẽ

Đang tải bình luận,....

Xem thêm

Trang

Sản phẩm đã xem